Regulamin Dinoparku

Ogólne zasady bezpieczeństwa oraz regulamin

 • Na teren Dinoparku można wejść wyłącznie za okazaniem ważnego biletu.
 • Bilet upoważnia do spaceru po terenie Dinoparku wyznaczonymi szlakami, korzystania z ogólnie dostępnych placów zabaw, możliwości skorzystania z przewodnika.
 • Atrakcje, które nie są wliczone w cenę biletu, dostępne są tylko w niektóre dni po wcześniejszym uzgodnieniu i rezerwacji.
 • Na terenie Dinoparku należy stosować się do poleceń wydawanych przez jego pracowników.
 • Wszelkie niebezpieczne zdarzenia zaistniałe na terenie Dinoparku prosimy niezwłocznie zgłaszać jego pracownikom.
 • Na teren Dinoparku nie wolno wprowadzać żadnych zwierząt domowych (psów, kotów i innych).
 • Na całym terenie Dinoparku bezwzględnie nie wolno używać otwartego ognia.
 • Na całym terenie Dinoparku nie wolno palić papierosów. Służą do tego wyznaczone miejsca.
 • Bardzo prosimy o niedotykanie i niewchodzenie na eksponaty znajdujące się na terenie Dinoparku.
 • Po Dinoparku spacerować można tylko po wyznaczonych ścieżkach. Nie wolno wchodzić za żadne ogrodzenia.
 • Wszelkiego rodzaju odpady, śmieci itp. prosimy wyrzucać do koszy.
 • Prosimy rodziców i opiekunów o zwiększoną ostrożność i czujność w opiece nad dziećmi.
 • Wszystkich odwiedzających Dinopark prosimy o ostrożność i zachowanie zgodne z zasadami zdrowego rozsądku przy zabawie.
 • Samochody można parkować tylko w miejscach wyznaczonych. Pojazdy zaparkowane w innych miejscach będą odholowane na najbliższy parking dozorowany na koszt ich właścicieli.
 • W przypadkach okoliczności niezależnych od podmiotu zarządzającego Dinoparkiem, które nieoczekiwanie mogą zakłócić zwiedzanie, np.: niespodziewane przerwy w dostawie prądu, nagłe zjawiska pogodowe, jak deszcz, wichury, trąby powietrzne, burze, lub inne awarie, kasa nie zwraca pieniędzy za bilety.
 • Za zakupione bilety, zabawki, posiłki itp. faktury wydajemy tylko za okazaniem paragonu.
 • Wchodząc do Dinoparku wyrażasz zgodę na publikację swojego wizerunku w celach związanych z promocją Dinoparku.

 

Ważne informacje

 • Pracownicy Dinoparku ubrani są w stroje z logiem firmowym.
 • Punkt opatrunkowy znajduje się w budynku biura.